Invallen

Het lesgeven begint. En dan?

Eerste hulp zonder lesprogramma

Het gebeurt (hopelijk voor jou niet) nog wel eens dat er geen programma aanwezig is. Een leerkracht kan ineens ziek worden en niets voorbereid hebben. Wat nu?

Als je 's morgens geen tijd gehad hebt om toch iets voor te bereiden kun je beginnen met een activiteit die de kinderen zelfstandig kunnen. Laat de kinderen even tekenen, vrij lezen, een naamkaartje maken..

Ondertussen verdiep jij je snel in de volgende reken- of taalles. De hulpjes kunnen jou vast wel vertellen waar ze in de boeken gebleven zijn.

Taal en rekenen zijn vakken die dagelijks terugkeren, dus die kun je sowieso voorbereiden.

Gouden tips om mee te nemen:

 • Leesboeken (één bovenbouw, één onderbouw) bijv. Meester Jaap. Als je tijd over hebt of even niet weet hoe je moet beginnen, lees je lekker voor! Zo heb je rust in de klas en nog even tijd om te denken hoe je het aan gaat pakken.
 • Onderbouw: liedjesboek/cd. Het is altijd leuk om de kinderen een liedje aan te leren!
 • CD met dansmuziek. Denk hierbij aan liedjes als de Hocky Pocky, Tsjoe, tsjoe wa, Ik zing een vrolijk liedje doe mij maar na. Deze liedjes kun je downloaden op LimeWire: artiest = animatiecompagnie.
 • Activiteitenblad: maak een blad dat geschikt is voor kinderen van groep 5 t/m 8 met spelletjes zoals raadsels, woordzoekers, moppen, lastige sommen, quizvragen, kruiswoordraadsels e.d. Zorg dat je altijd een set van zo'n 25 bladen bij je hebt. Altijd handig als je de kinderen even aan het werk wilt zetten, als er geen klaar-opdrachten zijn etc. Wanneer je door je bladen heen bent, maak je op de invalschool kopietjes voor de volgende keer invallen.
 • Blad met ideeën voor een gym-/spelles, beeldende vorming les, tekenles...
 • Kleurplaten, ook altijd makkelijk!

En ook dit moet je weten...

 • Wie zijn de hulpjes? Stel deze kinderen ook vandaag aan als jouw hulpje. Je kunt hier veel profijt van hebben. Wanneer er iets onduidelijk is vertellen de hulpjes jou hoe het moet. Bijvoorbeeld waar de boeken liggen, wat in welk schrift geschreven mag worden, waar de computerlijst is, of dit normaal ook mag enz.
 • Wat zijn de schooltijden, wanneer is het pauze, wordt er in de klas fruit gegeten of buiten? Vraag dit 's morgens meteen aan degene die jou het lokaal wijst of kijk in de programmamap van de klas. Vraag een kind hoe het zit met fruit eten.

Welke regels gelden er bij invallen?

Wees meteen duidelijk in wat jij wel en niet wilt. Vertel kort een paar regels. Nooit te veel regels, dat kunnen de kinderen niet onthouden. Je kunt natuurlijk ook aan de kinderen vragen welke regels in de klas gelden.

Zeker wanneer je langer in één groep staat is het belangrijk duidelijk te zijn. Probeer niet populair over te komen. Wees liever in het begin wat "streng". Daar heb je later alleen maar profijt van. De kinderen gaan je dan vanzelf accepteren en respecteren.

Gouden tips voor regels en afspraken

 • Zet het lesprogramma op het bord. Voor elke les die goed gaat kunnen de leerlingen 5 min. (buiten)speeltijd verdienen. Aan het eind van de dag zet je een ? Dit kan ingevuld worden met de verdiende speeltijd. Dit werkt goed voor moeilijke groepen.
 • Complimenten geven. Wees positief. Benoem positieve dingen om duidelijk te maken wat jij wilt, bijv. in de kring: "wat steek jij knap je vinger op, ik geef jou de beurt", wanneer een ander kind door de kring roept.
 • Teken een hartje op het bord. Vraag de kinderen een aantal keer of ze iets positiefs over een ander kunnen noemen. Het moet iets zijn wat gedurende de dag gebeurd is. Voorbeelden: M heeft hard gewerkt, S heeft niet door de kring gepraat, de juf kan mooi voorlezen, L. heeft leuke kleren aan enz. Zo richt je de aandacht op het positieve en wordt het vast een gezellige dag.
 • Vraag de kinderen wat hun meester of juf doet wanneer het stil moet zijn. Is er geen afspraak, spreek dan zelf wat met de kinderen af. Bijvoorbeeld: wanneer de leerkracht de hand omhoog doet, doen de kinderen dat ook. Hand omhoog betekent stil zijn. Als iedereen zijn hand omhoog heeft is het rustig in de klas en kan jij met je les beginnen.
 • Vooral kleuters zijn erg van de afspraakjes. De hele dag hoor je: "ja maar onze juf/meester...!" Voorkom dit door uit te leggen dat jij er bent en dat jij dingen misschien anders doet. Natuurlijk mogen de kinderen je helpen, maar wanneer iets anders gaat is dat voor deze keer niet erg!
 • En probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk het dagelijks ritme van de klas aan te houden. Vraag welk liedje de kinderen 's morgens zingen etc.

Maak kennis met de klas

Vertel, afhankelijk van hoe lang je in deze groep komt, wat over jezelf. Een korte introductie is genoeg wanneer je maar voor één dag komt. Wanneer je voor een langere periode komt is een uitgebreidere kennismaking leuk.

Vraag de kinderen ook wat over zichzelf te vertellen. In ieder geval hun naam!

In veel groepen is een klassenplattegrond aanwezig of hebben de kinderen naamkaartjes in hun la. Vraag hier naar. Dit is erg handig! Je zult maar de hele dag naar kinderen moeten wijzen en "jij", "jij" moeten zeggen! Ook is het makkelijk om de namen te weten wanneer je een kind bij de les wilt betrekken, wilt corrigeren of iets dergelijks.

Wanneer er niets aanwezig is of je hebt geen tijd om naar een plattegrond te zoeken is dit een goede en snelle oplossing:

 • Vraag de kinderen zelf een mooi naamkaartje te maken. Deel A4tjes uit die de kinderen dubbelvouwen en mogen versieren. De kinderen vinden dit vaak leuk en jij hebt er plezier van.
 • Schrijf bij een namen rondje de namen meteen op een plattegrond die je zelf tekent. Zo heb je de namen zelf altijd bij de hand en ondervang je dat er bijv. naamkaartjes verwisseld worden, naamkaartjes kwijt, kaartjes niet te lezen zijn e.d.